Archive for szeptember 14, 2017

MLM startképzés 1. – 3 ember típus, avagy a legfontosabb dolog amitől az MLM sikered függ!

MLM startképzés – 1. Te melyik ember típushoz tartozol? A siker titka!

Hogyan indulj el az MLM üzletedben, hogy sikeres legyél és legyen értelme, haszna?!

Mitől lesz valaki sikeres egy másik ember pedig nem?

Mitől ér el valaki sikereket, amikor ugyanazok a körülmények, vagy még rosszabbak is mint másoknak, és mégis ő teszi le az asztalra az eredményt?

A nagy felfedezések, találmányok, sikeres koncepciók mögött csak egy valaki állt, egy valaki gondolt rá, egy valakinek jutott eszébe? Bizonyára nem!

De hogy mégis az a valaki ért el leghamarabb a célhoz, ő hozta létre esetleg a mások által lehetetlennek tűnő dolgot, sokszor csak egy dolog állt! A megfelelő hozzáállás, attitűd, ami a szenvedély, a hit és a kitartás keveréke!

MLM startképzés” Hogyan tudtak a Wright testvérek sikert aratni, amikor egy jobban felszerelt, nagyobb tőkével rendelkező, magasabban képzett csapat nem?

Nem a szerencsén múlott. Mind a Wright fivérek és Langley is igen motiváltak voltak. Erős munkamorállal rendelkeztek. Mindegyiküknek éles, tudományos elméje volt. Pontosan ugyanannak a célnak az elérésére törekedtek, de csupán a Wright testvérek voltak képesek inspirálni a körülöttük lévőket és ténylegesen vezetni egy csapatot, hogy egy olyan technológiát fejlesszenek ki, ami megváltoztatja majd a világot. Csak a Wright testvérek kezdtek a MIÉRT-tel.”

Simon Sinek : Kezdj a miért-tel! könyv részlet

 

A Wright fivérekben ott volt a tűz, a szenvedély, a magával ragadó szerelem a munkájukba, álmukba!

Langley – Amerikai fizikus, asztrofizikus a Tengerészeti Akadémia matematika professzora volt, sokkal nagyobb támogatottsággal, pénzzel, szakember gárdával rendelkezett, de valami más volt a motívumában. Talán valami kényszer, vagy érdek vezette, hogy ő legyen az első. Vagy annyi mindennel foglalkozott, hogy a repülés „csak” egy volt a sok gondolata közül.

Ha megnézzük a számítástechnika, mobilkommunikáció, és sok más területen történt felfedezések, ötletek területét, szintén azt látjuk, hogy sok embernek voltak ötleteik, elképzeléseik, de a ma hatalmas sikeres cégek mögött, mindig olyan emberek voltak vannak, akik szenvedélyből, szívből és kitartással dolgoztak az álmaikért. Nem alkalmazottként, kényszerből, vagy érdekből hozták létre amit létrehoztak, hanem hitből, szerelemből, szenvedélyből ahogy Simon Sinek mondja, mert megvolt a MIÉRTJÜK!

Ha tanulmányozzuk a sikeres embereket, s hogy kik érnek el sikereket az életben, akkor arra a felfedezésre jutunk, hogy az élet minden területén 3 féle ember, 3 hozzáállás található!

 1. a kényszerből csináló
 2. az érdekből csináló
 3. és a szívből, lélekből, szerelemből csináló.

 

Valamilyen sikereket mindegyik el tud érni, de úgy gondolom hosszú távon és maradandó sikerekhez a 3. kategória vezethet.

Bármilyen területet is vizsgálunk, látni fogjuk, hogy általában maradandó, hosszú távú sikereket, mindig a 3. csoport tagjai érnek el. Akik nem kényszerből, s nem is csupán valamilyen érdekből csinálnak valamit, hanem teljes odaadással, hittel, lelkesedéssel, áldozatvállalással, és kitartóan, értékek teremtésével és szolgáló „missziós” hivatással teszik a dolgukat!

Ezért, amikor az ember csatlakozik egy MLM céghez, alapvető fontosságú, hogy ez hogyan és miért történik?! Ez nagyban befolyásolja a jövőbeni pályafutását, sikereit esetleg kudarcát. Ha tehát azt szeretnéd tudni, hogyan indulj el az MLM üzletedben, akkor legfontosabb, a módszerek, eszközök és minden más előtt, a hozzáállásod tisztázása!

Ha őszintén megnézed életed minden területét, be fogod tudni magad sorolni, hogy egy adott dologban miért veszel részt, és a három közül melyik kategóriába tartozol. Látni fogod, melyik területen vagy igazán sikeres, hol érzed jól magad, és melyik területen kéne tudni esetleg nemet mondani és kiszállni, és hol lehetne sokkal nagyobb erőbedobással valós eredményeket elérni!

El kellene jutnod arra a szintre, hogy semmi kényszer ne legyen az életedben, mindent amit csinálsz, jó kedvből, lelkesen és örömmel tudj csinálni! Meg kell találnod azt a munkát, azt a hobbit amit szívesen csinálsz, a környezetet ahol szívesen vagy!

Kicsit alaposabban járjuk körül a témát, hogy megértsd mire gondolok?!

Ilyen terület a vállalkozások területe is.

Vannak a kényszer-vállalkozók, akiket nem akarnak alkalmazni, fizetni utánuk a társadalom biztosítást, ezért vállalkozóként maguk fizetik azt. De nekik nem igazán van ráhatásuk az eredményekre, mert ők mégiscsak alkalmazottak, akik kénytelenek megalkudni ezzel a helyzettel! Nem igazán szoktak hatalmas sikereket elérni, nincsenek annyira motiválva.

MLM startképzés

Ha csak a pénz számít!

Vannak akik érdekből, anyagi haszon szerzése miatt kezdenek vállalkozásba és pusztán ez vezeti, érdekli őket. Ez nem megvetendő, természetes vágy de ha csak a pénzszerzés a fontos, akkor ez nem mindig visz sikerre. A pénz nem elégséges motiváció a teljes sikerhez. Az ilyen emberekből gyakran hiányzik a kitartás, a hűség, és ha valami kudarcot él át, nem úgy megy rögtön ahogy eltervezte, nincs annyi haszon, akkor könnyen abbahagyja, feladja!

A 3. csoport akiknek van küldetéstudatuk, akik értékeket szeretnek teremteni és átadni másoknak és mindent szívvel lélekkel csinálnak, lelkesen haladnak előre, és több területen is sikeresek, és másokat is magukkal tudnak ragadni a hitükkel. Ha tanulmányozzuk a híres nagy cégek vezetőit, megálmodóit és létrehozóit, kell hogy lásd bennük azt a belső tűzet, elkötelezettséget a céljaik, álmaik felé, ami sok sok kudarcon is átvezette őket, mert a szívük vitte őket előre, nem kényszer, elvárás vagy puszta anyagi érdek!

De az életnek vannak más területei is ahol még jobban látni a 3 csoportot.

Senkinek se akarom megbántani politikai vagy vallási meggyőződését, de fontos ezekre a dolgokra is objektíven, nem elfogultan nézni, mint valami tabu témára!

Az első a politika területe.

Kezdjük az 1. csoporttal, mert ez jelenleg, a demokrácia korában már nem annyira jellemző.

MLM startképzésNem kell messzire visszamenni az időben, a kényszertagság emlékéért. Talán 30 éve, még ha valaki érvényesülni, élni akart hát bizony kötelező volt párttagnak lennie.
Az úttörő és a KISZ tagság is eléggé kötelező volt.
Gondolom igazat mondok ha azt állítom, hogy ezek a kötelező tagok, nem éppen a párt legelkötelezettebb tagjai voltak. Nem szívvel lélekkel vettek részt a párt életében.
Emlékszem, az egyik intőmet azért kaptam a suliban, mert a vörös nyakkendőt a fejemre kötöttem kendőnek és Piroskát játszottam az osztályban. Nem igazán voltam fegyelmezett ezen a területen. Mikor egyszer orosz órán a tanárnő úgy szólított fel, hogy Nagy elvtárs, azonnal kijavítottam, hogy én Úr vagyok. Nem is motivált semmi, hogy sikeres legyek a politika területén.

Nézzük a 2. csoportot. Voltak anno sokan akik nem kényszerből, hanem jól átgondolt érdekből lettek párttagok. Nem igazán érdekelte őket a kommunista eszme, de mivel a jól kereső állásokhoz kellett a pártkönyv, hát bevállalták. De azért ha tehették kiutaztak külföldre, a „mocskos kapitalistákhoz”, nyaralni, vagy behozni valami jó nyugati terméket.

Sok párttag volt, de kevés volt akikre lehetett számítani, meg is bukott a rendszer.
A párttagoknál is van egy rész, akik nem csupán karriert akarnak, nem a pozícióra hajtanak, hanem sokkal inkább a szolgálat, az emberek segítése a fő hajtórugójuk. Ezek néha párttagságuktól függetlenül szimpatikusak tudnak lenni. Ők a 3. csoport, jobbik esetben belőlük lesznek a sikeres vezetők.

 A következő terület a vallás.

Az 1. csoport mindenhol más. Van ahol az iszlám, van ahol a keleti vallások a kötelező hit, és mai napig vannak esetek amikor katolikus, vagy keresztény embereket bántalmaznak, ölnek meg hitük miatt. Európában a katolikus egyház „hittérítő” tevékenysége, amikor az inkvizíció eszközeivel, tűzzel, vassal, kerékbetöréssel, karóba húzással kényszerítették a népet az „igaz hitre” se termelt ki elkötelezett hívőket!

MLM startképzés

A kényszer az kényszer nem önkéntesség.

Az ilyen kényszer hatására lett katolikus tömegeknek semmi közük nem volt a bibliai hithez, a katolikus valláshoz sem. Nem tehettek mást, ha élni akartak! Tőlük nem lehetett elvárás, hogy a hit nemes szónokai legyenek, vagy lelkes templom látogatók, ministránsok, vagy ha az is kötelező volt akkor annak nem sok spirituális tartalma volt. Mivel ők nem viselték szívükön az egyház sorsát, nem adakoztak, ezért csak kötelezően beszedett adóval, tizedszedéssel lehetett a pénzüket elvenni. Amikor jött a reformáció és a demokrácia tömegesen hagyták ott az egyházat, és ez tart a mai napig is. Az elkötelezettség, hit mértéke, hogy mekkora áldozatokra hajlandó az ember érte! A templomi perselyekbe csörgő aprópénz, az üres templomok, nem éppen egy nagy siker jelei.

 

Nézzük a 2. csoportot azokat akik érdekből csatlakoztak egy  valláshoz.

A rendszerváltáskor hirtelen vallásossá vált tömegekre se az elkötelezettség a jellemző. Mindenesetre a  pártkönyvek gyorsan eltűntek és mindenkiről kiderült, hogy ő mennyire vallásos, mennyire fontos neki, hogy Magyarország katolikus ország, Mária országa, a Szent Korona országa és hirtelen a pártkönyv helyett a vallásos megjelenés és az egyházi tagság lett a menő, a fontos a magas pozíciókhoz.
Nem mondhatni, hogy ezek az emberek nagy és hiteles keresztények lettek, de az elvárt normát teljesítették, teljesítik ma is, vagyis évente 2-3 alkalommal elmennek a nagyobb vallási ünnepekre, ha kell, kiraknak egy feszületet, vagy egy szent koronát és máris az elvárt társadalmi norma tagjai lettek. Nem viszik túlzásba egyházuk támogatását, de azért a látszatot fenntartják, s ha lehet látványosan adakoznak, jótékonykodnak. Mindezt sokszor érdekből  teszik, hogy elismertek, és tiszteletreméltó vallásos embereknek látszanak, ami ma fontos a pozíciókhoz.

A 2. csoport tagjai se lesznek sikeresek, ezen a területen, legtöbben nem is akarnak, vagy ha azok is lesznek, nem fognak ragyogni, igazán vonzóvá válni, mert látni, hogy nem elkötelezettségből, hitből, hanem csak érdekből tették a dolgukat.

A 3. csoport akiknél már jelen van az elkötelezettség, a hit az eszmében, a lelkesedés és a szív.

Nem tagadhatjuk, hogy a vallás területén is vannak, annak a hitnek elkötelezett tagjai, akiket a vallási meggyőződésük visz arra, hogy jótékonykodjanak, szolgálatokban vegyenek részt, és áldozatokat hozzanak karitatív tevékenységben. A vallás ilyen elkötelezett híve volt Teréz anya például. Az igazán hívő, nem kényszerből, elvárásból, érdekből, vallásos emberek, sokszor állnak jó ügyek élére, és ott vannak mindenhol ahol segíteni kell.

Ha azonban a sikernek mindenhol a hatékonyságot, a lendületes fejlődést, dinamikus eredményeket vesszük, akkor elmondható hogy a legnagyobb tömegeket, és a legtöbb, sokszor csodás változást, gyógyulást, szabadulást, és helyreállást nem a vallásos közeg adja, hanem a 3. csoport, a teljes szívből lélekből az ügynek elkötelezett emberek közösségei.

A 3. csoportba tartoznak egyértelműen azok akik nem kényszerből, nem érdekből hanem elkötelezettségből, valós hitből, személyes döntésből, és küldetéstudattal csinálják azt amit csinálnak. Ilyenekből lesznek a karizmatikus vezetők,híres prédikátorok, lelkészek, vagy a növekvő keresztény gyülekezetek tagjai. A karizmatikus megagyülekezetek, egyértelmű példái, hogy ahol élet van, lelkesedés, és ember életek változnak meg, ott nem kell kényszeríteni senkit a hit megélésére, és a hit és elkötelezettség bizonyítéka, nem a csengő perselyezés, hanem a nagy kosaras gyűjtés! Ezeket a felekezeteket nem az államnak kell eltartania az adófizetők pénzén, hanem a hívek maguk adják össze bőségesen a kiadások fedezetét!

Házasság, párkapcsolat, gyereknevelés

Beszélhetnénk még a házasságról, párkapcsolatokról is.
Ma már nem nagyon vannak kényszerházasságok, és ritkább az érdekből kötött házasság is, az elején legalábbis a legtöbb kapcsolat szerelmen és szenvedélyen alapul. Minél nagyobb ez a szerelem, szenvedély, szeretet annál nagyobb esély van a sikeres hosszú távú kapcsolatnak!

Egy kapcsolatnál ilyen mérce lehet például, hogy a párunknak vett virágcsokor kényszer, érdek szüleménye, kiadás-e csak számunkra, vagy egy valós szerelemből, szenvedélyből vett ajándék, ami örömteli befektetés számunkra a kapcsolatba?!

Sokszor a szülők szeretnék, hogy gyermekeik nagyszerű sportolók, sikeres zenészek, művészek legyenek és ez jó is. De ha a gyerek ezt csak kényszernek éli meg, vagy csak valami jutalomért csinálja, akkor nem lesz belőle sikeres és népszerű sportoló vagy zongorista, zenész! Valamikor kell lenni egy váltásnak, amikor már nem a szülő miatt, hanem saját lelkesedésből, szenvedélyből kezdi csinálni a dolgokat! Akkor nem lesz teher a hajnali edzés, vagy a napi zongora oktatás és szárnyalni fog a gyerek!

Elég lenne, a lelkesedés?

Nos ha megnézzük, hogy az emberek melyik csoportban a legsikeresebbek, és hozzák a legtöbb eredményt, egyértelmű, hogy azok érnek el sikereket, akik szívből, lélekből, meggyőződésből csatlakoztak egy ügyhöz! Persze ez se jelent egyértelműen jót, hisz lehet egy rossz ügyhöz is szívből, lélekből csatlakozni!

A politikát nézve Hitler nagyon jól elérte, hogy tömegek érezték magukénak az eszmét, és lettek tudatosan antiszemiták, és lettek a náci eszme hűséges követői végrehajtói. Persze a fanatizmus összekapcsolódott az önző érdekkel is, hisz a zsidók vagyonának megszerzése, és a győztes oldalán való részvétel egyaránt fűthette a lelkesedést.

Az inkvizíció képviselői és végrehajtói is szívvel lélekkel tették amit tettek, mert elhitték, hogy ezzel az igaz ügyet, az egyetlen igaz egyházat szolgálják, és jót tesznek a világgal ha megtisztítják az eretnekektől. Tehát a lelkesedés, és az ügyben való vak hit is lehet rossz és veszélyes.

Az  elkötelezettség azonban nagyon sokszor, sokaknak nem lesz szimpatikus, – mert tükört tart feléjük, hogy ők csak „képmutatók” nem is igazán szívből csinálják amit csinálnak – és ezért az ilyen elkötelezett hívőket, párttagokat, MLM üzletépítőket fogják agy mosottaknak, szektásoknak nevezni. A társadalom számára nem szimpatikus ha valaki kőkeményen kiáll az elvei mellett, nem ingadozik, tisztán akarja tartani az elméjét, elutasítja a negatív gondolatokat, dolgokat, érzelmeket, bulikat és fanatikusan a céljai álmai megvalósításáért küzd, él, dolgozik. A “világ” számára az a normális ha valaki hagyja magát sodorni, együtt panaszkodik a tömeggel, pesszimista, cinikus, szkeptikus és mindenben a rosszat a negatívat látja. Ezt nem szabadna kimosni, és más pozitív gondolatokkal feltölteni?!

De ennek az eredménye lesz az a siker, amiről ezt szokták mondani: Ma olyan életet élek amit mások nem akarnak, hogy később olyan életet élhessek amit mások nem engedhetnek meg maguknak!

MLM startképzés

Nézzük meg ezt most MLM szempontból:

Az MLM-esek között is 3 típus különböztethető meg. Ezt most visszafelé közelíteném meg.

3.csoport : A keresőkből lett MLM-esek.

Ők akik életüknek azon szakaszába értek amikor felismerték, hogy változtatni kell, akarnak, mert „ugyanazzal a gondolkodással nem lehet megoldani a problémákat amilyennel létrehoztuk azokat”! Ők akik keresték a lehetőséget, hogy változtassanak az életmódjukon, az élethez, a pénzhez, a sikerhez való hozzáállásukon és saját kezükbe vegyék az életük irányítását. Őket ha megtalálja valaki, vagy maguktól rátalálnak egy lehetőségre, könnyen meggyőzhetőek, és szívvel lélekkel belevetik magukat a termékek kipróbálásába, és ha beválnak akkor az ügy leglelkesebb szószólói lesznek, majdnem hogy leállíthatatlanok lesznek, mert a termékek az üzleti lehetőség „szerelmesei” lesznek és missziójuknak érzik, hogy amit ők megtapasztaltak azt másoknak is megmutassák!

Ők akiket senki se szervezett be, nem a hatalmas milliók ígéretére csatlakoztak, hanem magukévá tették az önsegítés, önfejlesztés, a saját magunk menedzselésének eszméjét, akik tudatosan vették saját kezükbe életük irányítását, és nem törődnek mások véleményével, tudják hogy jó helyen vannak és jó dolog amit csinálnak! Megállíthatatlanok, ha akadályba ütköznek nem adják fel, megkeresik és találják a kaput, az ajtót, vagy egyszerűen áttörnek rajta.

Nem foglalkoznak a nemekkel, a gúnyos beszólásokkal, mások véleményével, és kitartóan addig dolgoznak amíg el nem érik a céljukat! Ők azok akiknek küldetés tudatuk van, akik változtatni akarnak a világon, emberek sorsán javítani, mások életét jobbá tenni, vezetni, utat mutatni, bátorítani, mentorálni és szponzorálni!
Az ő számukra természetes lesz, hogy kulcsemberekké kell válni, tudják, hogy az üzlet motorja a havi 100 pont teljesítése, de ez nem is okoz gondot, hisz komolyan veszik a termékváltást, és MLM-esként a saját MLM cégük termékeit veszik. Lecserélik a kávét kakaót teát higiéniai és kozmetikai termékeiket, és a vitaminokat, kiegészítőket is onnan veszik. S mivel ez másolódik, az ilyen üzletek épülnek és sikeresek lesznek!

Honnan lehet megismerni őket?

 • Már csatlakozásuk első napjaiban végigolvasnak, végignéznek minden céges anyagot, hogy teljesen képben legyenek.
 • Minden terméket kipróbálnak, hogy saját terméktapasztalatuk legyen!
 • Azonnal jelentkeznek a képzésekre, megveszik a jegyeiket a közelgő rendezvényekre.
 • Állandóan kérdéseik vannak, mert mindent a legjobban akarnak csinálni.
 • Nem kell állandóan „újra pörgetni őket, mint a tányérokat a bűvészek” mert maguktól önállóan dolgoznak, és belső motiváció hajtja őket.
 • Lelkesen vesznek részt a csapat munkában, készségesek és aktívak a közös célok érdekében, lehet rájuk számítani. Lojálisak a cég felé.

2.

MLM startképzés

PÉNZ PÉNZ PÉNZ!

A második csoport azok akik érdekből – csupán a pénzért – kezdenek bele egy MLM vállalkozásba. Kérded, hogy ez miért probléma hisz mindenki a pénzért csinálja!?

Úgy gondolom ők az a csoport akiket a termék nem nagyon érdekel, nem lesznek a termék termékei, vagyis nem a hiteles és minél több terméktapasztalat fogja őket fűteni! Az ő számukra a termékvásárlás kiadás, és ha nem megy az üzlet, azonnal le is állnak a termékfogyasztással!

Pusztán azzal foglalkoznak, hogy lehet minél több pénzt kihozni a rendszerből, és ha valami nem úgy működik ahogy szeretnék, akkor egy pillanat alatt tovább állnak, és keresnek egy „jobban fizető” céget.

 Az egyik kategória akik ingyenesen csatlakoznak, esetleg egy terméket nagy nehezen megvesznek, és úgy kezelik a regisztrációt, mint egy lottó szelvényt. Aláírták és várják a csodát. Ingyenesen hirdetnek, és várják, hogy majd csatlakozik valaki, aki majd sokat vásárol és nagy csapatot épít alattuk. Ők azok, akik azt mondják, akkor veszek majd terméket, akkor fizetek pénzt a képzésért, rendezvényért ha már kerestem annyit az üzlettel. A tapasztalat az, hogy akik fordítva ülnek a lóra mindig leesnek, és sose lesznek sikeresek.

A másik kategória a „befektetők, pénzszaporítók”. Ők nagy csomaggal lépnek be, de maximálisan csak a profit van a szemük előtt. Az ő számukra a legfontosabb, hogy mindenki a legnagyobb csomaggal lépjen be, mindenkiből a legtöbb pénzt tudják kihúzni, nagy névlistákat tudjanak begyűjteni, s ha ez megvan, gyakran magukra hagyják a tagokat, nem tesznek meg mindent, hogy ők is ugyanazt elérjék mint ő. Ők akik azt tanítják, hogy ne a cégedbe meg a termékeidbe légy szerelmes, hanem az MLM szakmába, és ha találsz jobbat akkor nyugodtan menj oda, s vidd ha tudod át a csapatodat. Gyakran megjelennek az induló cégeknél, lefölözik az első hullám belépőinek hasznát, aztán lehet, hogy tovább állnak. Ha pénzben mérik csak a sikert, akkor lehet, hogy ők a legsikeresebbek, de ha hitelességben, tekintélyben, karizmában és létrehozott emberi értékekben akkor mégsem.

Megszólhatsz azért mert ezt írom, de számomra nem vonzó az a siker amikor valaki cégről cégre vándorol, és évente más más cégről állítja azt, hogy az a legjobb. Lehet, hogy minden „nagy üzletet” meglovagol, az elsők közt van így sokat keres, de nem biztos, hogy törődik azokkal akik az ő tekintélyére, szavára alapozva pénzt tettek be egy üzletbe, és amikor ő tovább áll, akkor sokan elbizonytalanodnak, összeesnek, vagy persze tovább követik a következő csodaüzletbe.

Számomra ezek az emberek lehetnek gazdagok, de nálam nem ez a  sikeresek kategória.

Az első csoport, nem annyira egyértelmű, mint máshol, hisz senkinek a fejéhez nem nyomnak pisztolyt sehol, hogy lépjen be egy MLM hálózatba!
De azért mégiscsak vannak, akik kényszerből csinálják. Persze ebben az esetben a kényszer némelyeknél lehet jó motiváció is, de nem feltétlenül jó dolog ha ilyen van.

Mire is gondolok?

Nagyon sok MLM cég jól alkalmazza azokat a lezárási technikákat, ahol jól kihasználják az emberi lélek irányíthatóságát. Ez a veszteségtől való félelem, és a nyereség iránti vágy!

MLM startképzés

TE IS LEHETSZ MILLIOMOS!!!

Egy jól megfogalmazott prezentációval, egy meglebegtetett milliomossá válással, egy kihagyhatatlan ajánlattal, egy vissza nem térő lehetőséggel, egy elmúló akcióval könnyen bele lehet sodorni embereket olyan döntésekbe, amit reálisan nem tennének meg, de az érzelmeikre, gyengeségeikre, szükség helyzetükre, kapzsiságukra stb hatva mégis megtesznek, és ha kell hitelt is felvesznek, csak nehogy kimaradjanak a „nagy” lehetőségből!

A legtöbb esetben ezt hamar – talán már akkor amikor hazamentek és elújságolják otthon mire költöttek százezreket, és jól kikapnak a párjuktól – megbánják, de sajnos ilyenkor jön a kényszer! A pénzt nem kapják vissza, szégyellnék is beismerni, hogy rosszul döntöttek, ezért hogy valahogy visszakeressék „gyors üzletépítésbe” kezdenek.
Szorítja őket a kényszer, sokszor az idő is, hisz ilyen helyeken a sebesség is kötelező, 3-4 hónap alatt hozni kell az elvárt forgalmat, mert különben bukik minden, és hiába volt az áldozat! Sokszor a második, harmadik, negyedik hónapban is kénytelenek pénzt berakni, ha nem akarnak kiesni a kvalifikációból! Ők már nem azért vásárolnak, mert szeretik a cég termékeit és szükségük van rájuk, hanem kényszerből, hogy teljesítsék a jutalékfelvétel elvárásait!

Mint mondtam lehetnek ilyen emberek is sikeresek, van akiből az ilyen teher hozza ki a tehetséget, az odaszánást, és aktivitást, de azért a gyakorlatban, az ilyen kényszer hálózatépítésből leginkább MLM sérültek szoktak kikerülni!

MLM startképzés

A külső kényszernél sokkal jobb a belső motiváció.

Én a legtöbb, legsikeresebb, szimpatikus és hiteles vezetőt, azok közül ismerem akiket a belső motiváció, a termékek és a cég iránti elkötelezettség, az emberek iránti tisztelet és segítőszándék vezetett fel a csúcsra.

Nézzük a cégem a DXN szempontjából:

A DXN szempontjából nem beszélhetünk az első csoportról, hisz itt nem gyakorlat semmilyen kényszer, lezárási taktika, bátran kijelenthetem, hogy nincs olyan tag akit ilyen technikával vettek volna rá, hogy óriási összeggel csatlakozzon, nincsenek is óriási csomagok, ami meg van annak összegét 150%.-ban visszaadja a cég, ugyanis levásárolható a következő 4 évben.

A második csoport, első kategóriája sokszor előfordul, hisz a DXN-ben nincs semmilyen belépési, majd vásárlási kényszer, kötelező sebesség és forgalmi elvárás.
Ezt sokan kihasználják, és belépnek ingyenesen vagy egy két termékkel.
Ezzel nincs is semmi baj, hisz az üzlethez nincsenek nagy elvárások. Amit bele kell tenni elsősorban a hit a lelkesedés, a szenvedély és a kitartás, következetesség és tudatosság!

Ennek azonban több kritikus pontja is van. Bármennyire is szeretnénk segíteni embereken akik hirtelen anyagi szükségbe, hiányállapotba kerültek, és ezért nyúltak az MLM-hez mint lehetőséghez, és a DXN-hez is. Is, mert sokszor az ilyen emberek mindenhova belépnek ahova ingyen lehet, és reménykednek benne, hogy plusz pénzhez juthatnak. Az életből azonban nem lehet kizárni a törvényeket, ahogy a fizikából a gravitáció törvényét sem! Ha valaki kiugrik a tizedik emeletről lezuhan és összetöri magát, nem repülni fog!

 1. Megfelelés, hitelesség törvénye: Ha nálad van mindig MÁS is, ha ez nem jön be, mutatod a következőt, akkor sose leszel hiteles. Olyan leszel mint egy karácsonyfa, teleakasztva különféle „nagy üzleti lehetőségekkel” és egyikben se leszel hiteles.
 2. Vonzás törvénye, hasonló hasonlót vonz törvénye: Ha te ingyen lépsz be, nem vásárolsz, nem fektetsz semmit az üzletedbe, saját terméktapasztalatba, akkor ilyen embereket is fogsz bevonzani, és magad köré gyűjtheted az összes szegény munkanélkülit, anyagi válságba került embert, de ők is majd csak „dolgozni akarnak” de vásárolni nem. Így lesz egy nagy nulla pontos hálózatod amiből pénzt sose keresel!
 3. Vetés aratás törvénye: Az élet „kegyetlen” és olyan mint egy malacpersely, amennyit beleraksz annyit tudsz kivenni belőle! Ezért ha nincs pénzed vetőmagra, akkor teremtsd elő, vállalj plusz munkát, mondj le valami rossz szokásról ha van pld. cigaretta. Akik ma már a DXN-ből élnek egytől egyig az elejétől minden hónapban megvették a 100 pontjukat, volt akinek ezért pluszba takarítani kellett menni, de megtette mert hitt a másolódásban és abban, hogy ez az üzlet a havi 100 pontokra / jobbik esetben 300 pontokra / épül!
 4. A hit törvénye és a megvallások megerősítések ereje: Ahogy Henri Ford mondta: Akár azt mondod meg tudod csinálni, akár azt hogy nem mindenképp igazad lesz. Akik úgy indulnak neki, hogy bizony ezt megfogják csinálni, akik már az elején úgy gondolkodnak viselkednek, mint a gyémántok, azok azzá is fognak válni! Akik csak próbálkoznak, bizonytalanok, csak a kisujjukat merik belerakni, áldozatra, kitartásra képtelenek, azok sajnos nem haladnak előre.
  Hobbi üzletépítés hobbi jutalékkal jár.

MLM startképzés

Tehát ha megérted a cikkem lényegét, akkor megkeresed életednek azon területeit amit szeretsz csinálni, és úgy alakítod az életed, hogy kikerüljön belőle minden kényszerből, és csupán érdekből tett dolog, és életed minél több területét járja át a szenvedély a lelkesedés és az őszinteség!

A siker titka egyértelműen az őszinte hit abban amit csinálunk, az elkötelezettség a siker felé, és a lelkesedés, elszántság, és kitartás. Azok fogják elérni a céljukat akik nem kényszerből, nem puszta érdekből hanem szívvel lélekkel cselekszenek, mások segítésére és szolgálatára helyezik a hangsúlyt.

Persze hatalomba lehet kerülni, vezetővé lehet válni, pozíciókba lehet kerülni érdekből, és erőből is, de az ilyen embereket nem biztos, hogy a társadalom pozitívan őrzi majd meg az emlékeiben, s nem biztos, hogy sikeres emberekként fognak rájuk emlékezni!

MLM startképzésA legfontosabb tehát, hogy megtaláld a miértedet, tudd, hogy miért vagy DXN tag, és kezdj el szívvel lélekkel dolgozni, szenvedéllyel képviselni az értékeket amit a DXN nyújt akár a termékek, akár a képzés, vagy az üzlet területén!

Ahogy a Wright fivérek példájával kezdtem azzal is fejezném be.

Langley professzornak több volt a tudása, pénze, támogatottsága mégse lett sikeres ebben, a Wright fivérek viszont tele voltak hittel lelkesedéssel magával ragadó szenvedéllyel, így a sikert ők vonzották be, ők lettek az első repülő feltalálói, elkészítői!

Az MLM-ben, a DXN-ben sem a tudás, a tekintély számít legjobban, hanem a MIÉRT az ATTITŰD a hozzáállásod!

Volt tagom aki azt mondta, hogy megfogtam vele az Isten lábát, ő olyan sikeres lesz, annyi forgalmat hoz, és ma már sehol sincs, és van több olyan gyémántom, aki semmilyen MLM tudással nem rendelkezett, de eladta magának az üzletet, hitt benne, az elejétől megvette a 100 pontot vagy többet is, és ma már többet keres mint én, és hatalmas nemzetközi hálózat vezetője lett.

MLM startképzésTehát így indulásnál az első legfontosabb dolog, hogy ne kényszerből, ne pusztán érdekből indulj neki az üzletnek, hanem add el magadnak, szeress belé, indulj neki szenvedéllyel és tedd oda magad, ha kell vállald az áldozatot, a kudarcokat, a „sebeket” de maradj lelkes vidám és fogadd el hittel, hogy azzá válsz amire a legtöbbet gondolsz! És ha ma megteszed azt amit mások nem akarnak, akkor hamarosan olyan életet élhetsz, amit mások nem engedhetnek meg maguknak! Találd meg, teremtsd meg a belső motivációdat ami segít majd mindig felállni, erőt kapni, és újra-újra nekiindulni, addig míg megtalálod az ászaidat, azokat akik szintén így gondolkodnak!

S közben élvezd az utat, hisz nem csak a cél a fontos, hanem az út is ami alatt odaérsz!

Ha érdekelne több információ a DXN lehetőségről ezt a videót ajánlom figyelmedbe, kérd el itt: http://nyolcpontnyolc.hu/380000424/wow
Ha érdekel egy fantasztikus képzés, ami bevezet az online világba, technikai ismereteket ad, hogy bárki sikeres online vállalkozásba kezdhessen akkor iratkozz fel itt az első 4 ingyenes hírlevélre, s ha tetszik, akkor csatlakozz az Online Siker Klubhoz ahol havi, döbbenetesen alacsony 2000Ft-os díjért 4 naponta videó oktató leckéket kapsz, és megtanulhatsz mindent ami az online munkához kell. Bármikor abbahagyhatod, nincs kötelezettség teljesítési kényszer!
Nézz körül a témában a honlapomon és oldalt fel tudsz iratkozni:
Nagy Gábor